Realizacja branżowych programów promocji (BPP) to proces składający się z :

  • wyłonienia branż/ grup produktowych/ usługowych,
  • ustalenia i przygotowania koncepcji poszczególnych branżowych programów promocji,
  • wyłonienie wykonawców,realizacja programów

 

Na podstawie analiz innowacyjnych branż, produktów i usług polskiej gospodarki o charakterze proeksportowym, które można promować na rynkach zagranicznych,

stworzono listę branż i produktów proeksportowych o potencjale wizerunkowym, które wpisują się w założenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

Uwzględniając całą pozyskaną wiedzę nt. priorytetowych branż polskiej gospodarki, Ministerstwo Rozwoju stworzyło macierz, na podstawie której wyłoniło 12 branż wpisujących się w założenia KIS. Są to:

Wersje BPP z dnia 4 stycznia 2017 r.

Programy promocji na rynkach perspektywicznych

Wybrano 5 rynków perspektywicznych, na terenie których, przez najbliżej 3 lata, realizowane będą programy promocji. Są to:

źródła : Ministerstwo Rozwoju